Hvordan effektivt øke mangfoldet på arbeidsplassen?

Updated: Mar 13

Hanne Magnell, Co-Founder Skillhus


Jeg vil starte med å stille noen spørsmål: Hvordan er rekrutteringspraksisen i organisasjonen du jobber i? Blir noen grupper systematisk valgt bort, for eksempel på bakgrunn av språk? Og i hvilken grad er organisasjonen din moden for å ansette noen som er annerledes? Hvilke grep er blitt gjort for å skape en kultur som fremmer denne annerledesheten og mangfoldet?


Det er mange fordeler ved å rekruttere og utnytte potensialet i mangfold. Bevisene er klare på at selskaper som effektivt kan rekruttere, og styre en mangfoldig arbeidsstyrke har klare konkurransefortrinn. Hvis mangfoldet blir utnyttet på riktig måte fremmer det innovasjon, gir økning i produktivitet, forbedrer beslutningsprosesser, og gir en bedre risikostyring.


Å gjøre ansettelsesprosessen mer rettferdig bør være et mål for alle bedrifter, så her er noen tips for å komme i gang:


1. Løft ansvaret for mangfold til et toppledernivå. Det må starte der, og det er ikke noe som bare skal delegeres til HR. Deretter må du sikre at de som jobber med rekruttering for dere forstår deres engasjement for mangfold. Se også på den forretningsmessige strategien for å se om den støtter opp om mangfold og inkludering.


2. Analyser ansatt poolen din for å forstå hvor mangfoldig organisasjonen din er og på hvilken måte organisasjonskulturen er med på å fremme mangfoldige team. Vurder hvor svakhetene og styrkene er, og lag en langsiktig strategi for hvordan øke mangfoldet internt.


3. Husk mangfold i stillingsannonsene dere publiserer. Tenk nøye gjennom hvilken kompetanse du trenger og revider stillingsannonsene slik at den treffer et bredere publikum. Utvid også annonseringskanalene og lær deg å tenke nytt og annerledes i hvor du leter etter kandidater. Du kan ikke bare lete etter den aller beste fisken i halve havet - du må ut på dypet. Jo bredere utvalg, jo større sannsynlighet for at du vil finne personer med rett potensiale for rollen.


4. I stedet for å lete etter kandidater som passer inn i din kultur, kan du prøve å finne de som vil bringe noe unikt inn i den. Selv om det er forståelig at bedrifter ønsker å ansette personer som vil passe inn, kan det føre til en homogen ansatt pool. Dette skiftet i tankegang vil hjelpe deg med et bredere perspektiv på hvem du søker etter og vil forhåpentligvis føre deg til flere innovative og annerledes ansettelser.


5. Blind hiring. Bruk en programvare eller et rekrutteringsbyrå som praktiserer blind hiring til å fjerne personlig informasjon fra CV´n som for eksempel navn, alder og rase. Teorien bak å fjerne kandidatens navn fra søknaden baserer seg på at det hjelper de som skal ansette med å ta beslutninger fri fra ubevisste fordommer som dessverre kan oppstå ved for eksempel et annerledes navn. På den måten hjelper det deg med å identifisere kandidater av høy kvalitet, og det muliggjør en mer objektivt evaluering med fokus på kandidatens kompetanse, ferdigheter og potensial for å lykkes.


6. Lær deg å identifisere dine egne ubevisste fordommer og tilby trening i dette til alle ledere og de som skal jobbe med rekruttering. Det er ekstremt viktig å hjelpe dine ansatte og ledere til å ikke bare identifisere sine egne ubevisste fordommer, men også jobbe med å aktivt minimere dem gjennom treningsprogrammer.


For de fleste av oss er kanskje dette siste tipset det viktigste om dagen. Forskning viser at 95% av de tankene vi har, er de samme som i går, noe som betyr mange ubevisste beslutninger og tanker i løpet av en dag. Disse automatiske prosessene betyr at vi er alle partiske, enten vi liker å innrømme det eller ei.


Det er mulig å forbedre mangfoldet


Bedrifter som ikke er i stand til å utvikle seg mot en mer mangfoldig organisasjonskultur og en strategi som forstår potensialet av mangfold, vil ikke klare å konkurrere i fremtidens arbeidsmarked.


Det er mange aksjoner ledere og rekrutterere kan ta for å bevege sett i retning av en mer mangfoldig kultur. Fra å endre måten vi utformer stillingsannonser, fokusere på blind hiring, til å adressere våre egne ubevisste (eller bevisste?) fordommer. Disse tipsene håper vi også kan bidra til å påvirke organisasjonskulturen i sin helhet samt å sette ubevisste fordommer på agendaen. Ved å gjøre dette baner det også vei for å skape et mer inkluderende miljø som støtter mangfold og annerledeshet.


Så neste gang du skal ansette, sett av et øyeblikk til å tenke på hvordan du utformer og plasserer stillingsannonsen, og videre hva du kan gjøre for at utvelgelsesprosessen skal bli så rettferdig og mangfoldig som mulig.


Det er to kritiske faktorer som arbeidsgivere må være bevisst på fremover:

  1. Rekruttering av relevant mangfold og sikre mangfoldskompetanse i bedriften

  2. Sørge for at bedriften har kompetanse til å lede mangfoldet.

Hvordan ligger du an?


Ta kontakt om du ønsker hjelp med å øke mangfoldet i din bedrift ved å sende meg en mail på hanne@skillhus.no!178 views0 comments

Recent Posts

See All